Click The Star

홈 > WKC Contents > CLICK THE STAR > Click The Star
Click The Star

82b8f8bb90d4e3edcf2dfcb186249ec8_1680679645_9926.jpg
 


32개국에서 각 나라의 ‘K-POP 국가대표’를 선발하는 초대형 K-POP 걸그룹 프로젝트, 글로벌 블록버스터 걸그룹 오디션 "CLICK THE STAR"가 시작됩니다!

전세계를 무대로 활동할 글로벌 K-POP 스타의 탄생! 클릭더스타의 주인공은 바로 당신입니다! 


Dự án nhóm nhạc nữ K-POP quy mô lớn tuyển chọn ‘đại diện quốc gia K-POP’ từ 32 quốc gia, buổi thử giọng nhóm nhạc nữ bom tấn toàn cầu “CLICK THE STAR” đã bắt đầu!

Sự ra đời của những ngôi sao K-POP toàn cầu hoạt động trên toàn thế giới! Và bạn chính là ngôi sao của CLICK THE STAR!


The global blockbuster girl group audition "CLICK THE STAR", a mega K-POP girl group project that selects the "K-POP national team" of each country from 32 countries will begin soon!

The birth of a global K-POP star who will be active all around the world! You are the star of CLICK THE STAR!